EN Chci dluhopis Menu

Pro investory

Důležité informace o dluhopisovém programu PFC Invest.
Máte otázky? Pište na dluhopisy@pfcinvest.cz

Co vás nejvíce zajímá

Proč bych měl investovat do dluhopisů PFC invest?

Investice do realitních dluhopisů PFC Invest je smysluplná a vyvážená. Nejen že zhodnotíte své peníze nadprůměrně ve srovnání s jiným realitními dluhopisy dostupnými na trhu, ale navíc podpoříte mladé rodiny s dětmi, pro které stavíme rodinné domy v Luhačovicích v rámci projektu Dostupné bydlení 1.

Budu platit nějaké poplatky?

Ne. Za investování do dluhopisů v PFC Invest neplatíte žádné vstupní ani jiné poplatky.

Jak velké je riziko investice do vašich dluhopisů?

Riziko minimalizujeme tím, že peníze budeme investovat do vlastních developerských projektů v Praze, Berouně, Zlíně a Luhačovicích a blízkém okolí. V těchto lokalitách převyšuje poptávka nad nabídkou moderních nemovitostí k bydlení a v blízké budoucnosti lze očekávat růst ceny nemovitostí.

Jak ochráníte mou investici? Nezkrachujete?

Nebojte, vaše peníze jsou u nás v bezpečí. Máme sjednanou spolehlivou pojistku na 100 milionů korun, která pokryje většinu závazků. Ale vězte, že do našich projektů investujeme své vlastní peníze a děláme maximum proto, aby se nám investice vrátila.

Kolik musím minimálně investovat?

Investovat můžete už od 25 000 Kč. Taková je nominální hodnota jednoho dluhopisu. Ovšem horní hranici vaší investice nijak neomezujeme a když chcete nakoupit dluhopisy za 10 milionů, ozvěte se nám.

Na co použijete peníze z dluhopisů?

Výtěžek emise použijeme na nákup a zasíťování pozemků v Luhačovicích, dále na stavbu 10 rodinných modulárních „zelených“ domů pro mladé rodiny s dětmi.

Náklady přípravy emise dluhopisů činily cca 100 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 2 350 000 Kč. Celkové náklady emise činily 2 450 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tedy 44 550 000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. Další informace najdete v konečných podmínkách emise.

Jak se liší investice do dluhopisů PFC invest od jiných realitních dluhopisů?

Průměrný výnos na realitním trhu dluhopisů je cca 6 %. Raději investujte do dluhopisů PFC Invest s výnosem 8,8 %.

Bude muset vydělané peníze zdanit?

Ano, ale daň platíme my za vás, takže vy dostanete vyplacenu částku po zdanění. Ze všech výnosů odvádíme zákonnou 15% srážkovou daň finanční správě.
PFC Invest
Propagační sdělení

Aktivní investiční projekty

Dostupné bydlení 1
Atraktivní výnos 8,8 % p.a.
Minimální investice 25 000 Kč
Výnosové období Kvartálně

Dostupné bydlení 1

Investujte do výstavby moderních „zelených“ modulárních domů v Luhačovicích. Unikátní projekt výstavby dostupného bydlení pro mladé rodiny.
Více informací
Logistický areál Bartošovice
Atraktivní výnos 8,8 % p.a.
Minimální investice 25 000 Kč
Výnosové období Kvartálně

Logistický areál Bartošovice

Investujeme do přípravy pozemku s následnou stavbou logistického areálu na Novojičínsku.

Nabídka dluhopisů

Vyberte si z nabídky dluhopisů PFC Invest.

Úspěšně financované projekty

Glycanostics | Úspěšně financované projekty

Glycanostics

Slovenská biotechnologická špička s průlomovým řešením ve včasné diagnostice rakoviny.

Firmu založili v roce 2017 dva uznávaní slovenští vědci – Ján Tkáč a Tomáš Bertók. Se zkušenostmi z prestižních zahraničních univerzit a s více než 160 výzkumnými pracemi a 3 900 citacemi patří mezi celosvětově oceňované odborníky.

SEC Technologies | Úspěšně financované projekty

SEC Technologies

Technologická firma ze Slovenska, která vyvíjí špičkové dálkové detektory chemických a biologických látek v ovzduší. Převratný detektor Falcon 4G dokáže díky unikátní laserové technologii detekovat, rozpoznat a kvantifikovat chemické látky s až 30x vyšší citlivostí než pasivní detektory.

Detektory SEC Technologies byly využity ve válce v Iráku, jsou jimi vybaveny obranné složky Slovenska, Maďarska a nově také americké ozbrojené síly.

SmartHead | Úspěšně financované projekty

SmartHead

Digitální platforma pro správu a vyhodnocování firemních aktivit v oblasti udržitelnosti. SmartHead na jednom místě sleduje a porovnává aktivity všech typů společností. Firmy tak mohou posilovat důvěru potenciálních klientů a komunikovat s veřejností, firemními partnery a investory.

Už v prvním roce své existence se stala slovenským vítězem soutěže Chivas the VENTURE, což jí vyneslo účast na inovačním akcelerátoru v Oxfordu.

isklad | Úspěšně financované projekty

isklad

Služba isklad poskytuje e-shopům na jednom místě distribuční centrum, skladové prostory a SW pro automatizované řízení procesů. Tím zásadně ulehčuje logistiku a operativu. Pro zákazníky iskladu to znamená úspory provozních nákladů. V roce 2020 dosáhl isklad obratu 2,8 milionu eur.

Footshop | Úspěšně financované projekty

Footshop

Footshop je lovebrand mezi prodejci tenisek. Stal se nedílnou součástí sneakers komunity ve střední a východní Evropě. Má exkluzivní vztahy s výrobci sneakers různých značek a obchody Footshop najdete ve čtyřech evropských městech. V průběhu let 2017–2019 dokázal zdvojnásobit svůj obrat na 760 milionů CZK a v roce 2020 navzdory zavřeným kamenných prodejnám v důsledku pandemie dosáhl tržby 850 milionů korun.

JiSit.cz | Úspěšně financované projekty

JiSit.cz

Služba JiSit je český ICT startup, který řeší výpadky firemních IT sítí, zvyšuje bezpečnost firemních VPN, zajišťuje dodávky špičkových síťových HW prvků za překvapivé ceny a snižuje náklady na provoz kvalitní bezpečné sítě.

Investiční kalkulačka PFC Invest

Spočítejte si výnos z dluhopisů PFC Invest

Vaše investice
25 000 Kč
min. 25 000 Kč

Kolik vyděláte

Počet dluhopisů: 1 ks
Kvartální výplata: 550 Kč
Celkový zisk na konci splatnosti: 4 400 Kč
Rychlé srovnání investic:
Jistota zisku. Investujte do dluhopisů PFC Invest s výnosem 8,8 %.
Průměrný výnos na realitním trhu dluhopisů je cca 7 %. Raději investujte do dluhopisů PFC Invest s výnosem 8,8 %.
V bance vám peníze sežere inflace. Průměrné zhodnocení peněz na spořícím účtu je 2,5 %. Raději investujte do dluhopisů PFC Invest s výnosem 8,8 %.
Akcie jsou velmi rizikové a doslova jako neřízená střela. Dokážou vám vydělat pěkné peníze, ale můžete prodělat vlastní kalhoty. Raději investujte do dluhopisů PFC Invest s výnosem 8,8 %.

Důležité právní upozornění

Tato internetová prezentace je propagací PFC Invest s.r.o., IČ 08854424, se sídlem PFC Invest s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha, jako emitenta zde propagovaných dluhopisů. Prospekt zde propagovaných dluhopisů byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách emitenta www.pfcinvest.cz, v části označené jako „Pro investory“, a dále v kanceláři emitenta na adrese Přetlucká 3354/12, 100 00 Praha 10. S investicí do dluhopisů jsou spojena rizika. Návratnost investice do dluhopisů není zaručena. Více informací naleznete v prospektu. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Daňový režim závisí na osobních poměrech každého investora a může se v budoucnu změnit. Tento dokument není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy. Jakékoli rozhodnutí o upsání propagovaných dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v prospektu a jeho případných dodatcích jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do dluhopisů každým z potenciálních investorů a mělo by být učiněno se zohledněním principu řádné diverzifikace vzhledem k expozici na jednoho emitenta.

Rozhodnutím o schválení prospektu Česká národní banka osvědčuje, že schválený prospekt obsahuje údaje požadované zákonem nezbytné k tomu, aby investor mohl učinit rozhodnutí, zda cenný papír nabude či nikoli. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu. Česká národní banka neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu dluhopisu.

PFC Invest s.r.o. doporučuje každému potencionálnímu investorovi, aby si prostudoval základní prospekt spolu s jeho konečnými podmínkami, nežli učiní investiční rozhodnutí. Především z důvodu úplného pochopení potenciálního rizika a výnosu spojeného s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

PFC Invest

Chci nakoupit vaše dluhopisy