EN Chci dluhopis Menu

Firemní dluhopisy

Investujte své peníze chytře

Abyste mohli své peníze investovat chytře, potřebujete kvalitní a prověřené dluhopisy. V našem portfoliu najdete vedle realit a StartUpových projektů také možnost investice do firemních dluhopisů. Firemní dluhopisy soukromých společností jsou žádané především pro výši úroků, kterou nabízí. U nás nabízíme pevné zhodnocení od 8,8 % p. a.

Vybíráme pro vás pouze společnosti s dlouholetou tradicí, které se zaměřují na smysluplné projekty. Sami předem víte, jaký projekt podpoříte. Můžete se tedy rozhodnout, zda s ním sami vnitřně souzníte a zda se shoduje s vašimi etickými zásadami.

Firemní dluhopisy jako snadná investice

Pod pojmem investice si řada lidí představí schopnosti spojené se složitou kalkulací a vědomosti o fungování trhu. Ne vždy však potřebujete odborné znalosti, abyste mohli chytře investovat vlastní peníze a aby se vám to především vyplatilo. Stačí, pokud se rozhodnete své peníze uložit a nechat je, aby se sami zhodnotili. O vše ostatní už se postaráme my.

Pevné místo na trhu

Naše vlastní píle nás dovedla na pozici přední investiční společnosti v oblasti dluhopisů.

Víme, jak těžké je dostat se na vrchol, získat první zkušenosti a zůstat při tom věrni sami sobě. S tímto uvědoměním jsme tu pro vás, naše klienty, kteří se na nás denně obracíte s žádostmi o rady v oblasti investic a realizace nákupu firemních a dalších dluhopisů. Právě vaše investice a vaše vlastní projekty dávají naší práci smysl.

Pevné postavení na trhu nám umožnilo věnovat pravidelně část zisků těm, kteří to opravdu potřebují. Proto již řadu let podporujeme charitativní projekty a neziskové organizace. Protože víme, že to má smysl.

Pomůžeme a poradíme

Rádi pomůžeme a poradíme i vám. Ať už jste ostříleným investorem hledajícím nové příležitosti nebo jste dosud do ničeho neinvestovali. Možnost koupit firemní dluhopisy u nás najde každý. Kontaktujte nás a přesvědčte se sami.

Důležité právní upozornění

Tato internetová prezentace je propagací PFC Invest s.r.o., IČ 08854424, se sídlem PFC Invest s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha, jako emitenta zde propagovaných dluhopisů. Prospekt zde propagovaných dluhopisů byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách emitenta www.pfcinvest.cz, v části označené jako „Pro investory“, a dále v kanceláři emitenta na adrese Přetlucká 3354/12, 100 00 Praha 10. S investicí do dluhopisů jsou spojena rizika. Návratnost investice do dluhopisů není zaručena. Více informací naleznete v prospektu. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Daňový režim závisí na osobních poměrech každého investora a může se v budoucnu změnit. Tento dokument není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy. Jakékoli rozhodnutí o upsání propagovaných dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v prospektu a jeho případných dodatcích jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do dluhopisů každým z potenciálních investorů a mělo by být učiněno se zohledněním principu řádné diverzifikace vzhledem k expozici na jednoho emitenta.

Rozhodnutím o schválení prospektu Česká národní banka osvědčuje, že schválený prospekt obsahuje údaje požadované zákonem nezbytné k tomu, aby investor mohl učinit rozhodnutí, zda cenný papír nabude či nikoli. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu. Česká národní banka neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu dluhopisu.

PFC Invest s.r.o. doporučuje každému potencionálnímu investorovi, aby si prostudoval základní prospekt spolu s jeho konečnými podmínkami, nežli učiní investiční rozhodnutí. Především z důvodu úplného pochopení potenciálního rizika a výnosu spojeného s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

PFC Invest

Chci nakoupit vaše dluhopisy