EN Chci dluhopis Menu

Investice do dluhopisů

Investování do dluhopisů PFC Invest je správná cesta k efektivnímu zhodnocení vašich volných peněz. Najdete u nás naše vlastní realitní dluhopisy, nebo korporátní dluhopisy zajímavých českých firem.

Investováním do dluhopisů získáte pasivní příjem

Myslete na sebe, na své děti, na to, co tu po sobě zanecháte. Tím může být zodpovědný způsob života, kdy zaměřujete pozornost nejen na svou práci a prostředí, ve kterém žijete, ale i na sebe jako člověka. Do kategorie svobody každého z nás dnes spadá také finanční nezávislost. Ve chvíli, kdy si můžete dopřát vše, co vám současný trh nabízí, je jen na vás, jak se rozhodnete svůj život prožít.

Aby bylo možné žít svobodně a nemuset věnovat celé dny práci, je tu pro vás možnost pasivního příjmu v podobě investic do dluhopisů. Nechte své peníze, aby se zhodnotily. Nebo ještě lépe, nechte nás, abychom vaše peníze zhodnotili, a vy se už o nic nestarejte.

Pomáháme růst

Naše podnikání není založeno pouze na zisku. I my cítíme odpovědnost za způsob života a pocit, s kterým jdeme každé ráno do práce. Proto putuje část našich zisků na charitativní projekty a podporu neziskových organizací. Věříme totiž, že pomáhat má smysl. Stejně jako pomáháme vám ke splnění vašich snů, pomáháme také těm, kteří se dostali do těžké životní situace. Každý potřebujeme čas od času podporu a jsme rádi, že jsme to právě my, kdo může podat pomocnou ruku.

Výhody investičních dluhopisů

Investování do dluhopisů má celou řadu výhod. Při volbě správných projektů se jedná o bezpečný způsob, jak zhodnotit peníze, které by jinak ležely na účtu a ztrácely na hodnotě. Svým klientům nabízíme pevné zhodnocení od 8,8 % p. a.

Dluhopisy můžete navíc nakupovat již za poměrně nízké částky a je pouze na vás, kolik se rozhodnete investovat a jaký bude váš pravidelný kvartální zisk. Předem samozřejmě víte, kdy se vám uložená částka vrátí.

Pomůžeme vám

Investování do dluhopisů nebylo nikdy snadnější. Náš tým specialistů s dlouholetými zkušenostmi je tu pro vás. Vysvětlíme vám vše, co potřebujete vědět. Kontaktujte nás a začněte žít svůj nový život ještě dnes.

Důležité právní upozornění

Tato internetová prezentace je propagací PFC Invest s.r.o., IČ 08854424, se sídlem PFC Invest s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha, jako emitenta zde propagovaných dluhopisů. Prospekt zde propagovaných dluhopisů byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách emitenta www.pfcinvest.cz, v části označené jako „Pro investory“, a dále v kanceláři emitenta na adrese Přetlucká 3354/12, 100 00 Praha 10. S investicí do dluhopisů jsou spojena rizika. Návratnost investice do dluhopisů není zaručena. Více informací naleznete v prospektu. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Daňový režim závisí na osobních poměrech každého investora a může se v budoucnu změnit. Tento dokument není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy. Jakékoli rozhodnutí o upsání propagovaných dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v prospektu a jeho případných dodatcích jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do dluhopisů každým z potenciálních investorů a mělo by být učiněno se zohledněním principu řádné diverzifikace vzhledem k expozici na jednoho emitenta.

Rozhodnutím o schválení prospektu Česká národní banka osvědčuje, že schválený prospekt obsahuje údaje požadované zákonem nezbytné k tomu, aby investor mohl učinit rozhodnutí, zda cenný papír nabude či nikoli. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu. Česká národní banka neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu dluhopisu.

PFC Invest s.r.o. doporučuje každému potencionálnímu investorovi, aby si prostudoval základní prospekt spolu s jeho konečnými podmínkami, nežli učiní investiční rozhodnutí. Především z důvodu úplného pochopení potenciálního rizika a výnosu spojeného s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

PFC Invest

Chci koupit investiční dluhopisy