EN Chci dluhopis Menu

Investujte zodpovědně do dluhopisů

Vyberte si z nabídky dluhopisů PFC Invest a dalších emitentů. Dluhopisy jsou pro vás ideální investiční příležitost, pokud nemáte dostatek zkušeností s investováním do akcií, nemovitostí nebo drahých kovů.

Chraňte své peníze před inflací

V době výrazné inflace hledá řada lidí možnosti, jak investovat své peníze dříve, než dojde k jejich výraznému znehodnocení. Jednou z nejčastějších variant investování jsou nemovitosti. Vzhledem k uplynulé krizi, která zpomalila dodávky stavebních materiálů, šla cena nemovitostí výrazně nahoru. To vedlo k dramatické poptávce po volných nemovitostech. A právě proto se vám vyplatí investovat do dluhopisů firem, které se zabývají výstavbou a prodejem realit.

Řada zkušených investorů se orientuje na investice do akcií nebo drahých kovů, protože mají přehled a vědí, jak do takových komodit investovat efektivně. Pro méně zkušené investory, kteří nemají vlastní zkušenosti s investováním do akcií a drahých kovů jsou právě dluhopisy bezpečná volba. V PFC Invest pro vás zajistíme bezpečné investování do dluhopisů s vysokým úrokem.

Investujte zodpovědně, investujte do dluhopisů

Kupte si svůj první dluhopis u PFC Invest a získejte roční zhodnocení 8,8 % p.a.. V současné době se jedná o stále žádanější způsob investice. Zejména co se týče investičních dluhopisů firem v oblasti výstavby nových projektů a pozemků. Oblíbené jsou nejen kvůli výši úroků, ale také kvůli spolehlivosti a nízké míře rizika. V našem portfoliu najdete také řadu StartUpů, jejichž vize jsou smysluplné, potenciál na úspěch vysoký a investice do nich tedy bezpečné.

Spolehněte se na profesionály z PFC Invest

Když se řekne dluhopis, většina lidí matně tuší, o čem je řeč, ale ne každý by se rozhodl do dluhopisů uložit své peníze. Víme, jak těžké může být získat větší finanční obnos a kolik úsilí to stojí vás, naše klienty. Proto jsme tu pro vás se svými zkušenostmi, abyste se o nás mohli opřít. S námi si budete jistí, že jste se rozhodli správně. Kontaktujte nás kvůli dalším informacím.

Důležité právní upozornění

Tato internetová prezentace je propagací PFC Invest s.r.o., IČ 08854424, se sídlem PFC Invest s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha, jako emitenta zde propagovaných dluhopisů. Prospekt zde propagovaných dluhopisů byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách emitenta www.pfcinvest.cz, v části označené jako „Pro investory“, a dále v kanceláři emitenta na adrese Přetlucká 3354/12, 100 00 Praha 10. S investicí do dluhopisů jsou spojena rizika. Návratnost investice do dluhopisů není zaručena. Více informací naleznete v prospektu. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Daňový režim závisí na osobních poměrech každého investora a může se v budoucnu změnit. Tento dokument není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy. Jakékoli rozhodnutí o upsání propagovaných dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v prospektu a jeho případných dodatcích jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do dluhopisů každým z potenciálních investorů a mělo by být učiněno se zohledněním principu řádné diverzifikace vzhledem k expozici na jednoho emitenta.

Rozhodnutím o schválení prospektu Česká národní banka osvědčuje, že schválený prospekt obsahuje údaje požadované zákonem nezbytné k tomu, aby investor mohl učinit rozhodnutí, zda cenný papír nabude či nikoli. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu. Česká národní banka neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu dluhopisu.

PFC Invest s.r.o. doporučuje každému potencionálnímu investorovi, aby si prostudoval základní prospekt spolu s jeho konečnými podmínkami, nežli učiní investiční rozhodnutí. Především z důvodu úplného pochopení potenciálního rizika a výnosu spojeného s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

PFC Invest

Chci nakoupit vaše dluhopisy